Στοιχεία επικοινωνίας


Διονύσου 186, Μαρούσι Αττική
info@nikosbardis.gr

ΙΑΤΡΕΙΟ

186 Διονύσου, Μαρούσι 15124

ΕΠΕΙΓΟΝ (24X7)

Tηλ: 21 0617 8200

EMAIL

info@nikosbardis.gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

κατόπιν ραντεβού