σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στη μονάδα IVF

Σπερματοληψία

ωορρηξία
Την ημέρα της ωοληψίας ο σύντροφος δίνει αντίστοιχα δείγμα σπέρματος, το οποίο θα υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία και θα χρησιμοποιηθεί για τη γονιμοποίηση των ωαρίων. Το δείγμα δίνεται συνήθως σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στη μονάδα εξωσωματικής.

O σύντροφος μπορεί να δώσει το δείγμα σπέρματος και στο σπίτι, αρκεί να μεταφερθεί αυτό στη μονάδα εξωσωματικής μέσα σε 45 λεπτά με 1 ώρα και σε θερμοκρασία σώματος. Συνίσταται να έχει προϋπάρξει αποχή 2 – 4 ημερών.

Μερικές φορές για τη θεραπεία χρησιμοποιείται κρυοσυντηρημένο («κατεψυγμένο») σπέρμα που έχει δοθεί εκ των προτέρων. Τέτοιες, είναι οι περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών του σπέρματος που για λόγους ασφαλείας, δηλαδή για να αποφευχθεί η περίπτωση να μην υπάρχουν σπερματοζωάρια στο δείγμα που θα δοθεί την ημέρα της ωοληψίας, έχει κρυοσυντηρηθεί σπέρμα εκ των προτέρων.

Επίσης, σε περιπτώσεις που κατά τη διερεύνηση της υπογονιμότητας του ζευγαριού διαγιγνώσκεται αζωοσπερμία, δηλαδή πλήρης έλλειψη σπερματοζωαρίων, και ανάλογα με την αιτία της, μπορεί να γίνει λήψη σπερματοζωαρίων απευθείας από την επιδιδυμίδα ή τους όρχεις είτε με παρακέντηση και αναρρόφηση (PESA ή TESA) είτε με βιοψία (MESA ή TESE). Τα σπερματοζωάρια αυτά κρυοσυντηρούνται, η διαδικασία δε αυτή της λήψης και κατάψυξης των σπερματοζωαρίων έχει γίνει πριν από την έναρξη της θεραπείας της γυναίκας.

Τέλος, κρυοσυντήρηση σπέρματος συνίσταται και σε περιπτώσεις συντρόφων που λόγω άγχους δυσκολεύονται να δώσουν δείγμα την ημέρα της ωοληψίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή τον προγραμματισμό της δικής σας επίσκεψης στον ιατρό, καλέστε μας στο 2106178200