ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ / ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Τι είναι η επεμβατική λαπαρασκόπηση;

Η λαπαροσκόπηση είναι μία σύγχρονη μέθοδος χειρουργικής διάγνωσης και θεραπείας που εκτελείται με τη βοήθεια λαπαροσκοπικών εργαλείων μέσω μικρών τομών ( λίγων χιλιοστών), αποφεύγοντας τη μεγάλη τομή στην κοιλιά. Ως εκ τούτου, είναι ελάχιστα παρεμβατική και παρουσιάζει το πλεονέκτημα του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος και της καλύτερης και ταχύτερης αποκατάστασης μετεγχειρητικά, ενώ επίσης, χαρακτηρίζεται από λιγότερο πόνο μετεγχειρητικά, μικρότερο χρόνο νοσηλείας και ταχύτερη ανάρρωση.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει ένδειξη σ’ όλο το φάσμα των παθολογικών καταστάσεων της ενδοκοιλιακής χώρας, εκτός λίγων εξαιρέσεων.

Το όριο της λαπαροσκοπικής χειρουργικής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα όρια - ικανότητα του χειρουργού λαπαροσκόπου για κάθε επέμβαση.

Πώς γίνεται η λαπαροσκόπηση;

Όσον αφορά στην επεμβατική λαπαροσκόπηση που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο θεραπείας γυναικολογικών παθήσεων, αυτή συνήθως αποτελεί την κύρια χειρουργική μέθοδο, ενώ άλλοτε δρα συνδυαστικά με άλλες χειρουργικές τεχνικές. Συγκεκριμένα, γεμίζει η κοιλιά με τη χορήγηση μεγάλης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα και έτσι απομακρύνεται το κοιλιακό τοίχωμα από τα υποκείμενα όργανα.

Έτσι, δημιουργείται ο απαραίτητος χώρος για την εισαγωγή του λαπαροσκοπίου, ενός ειδικού οργάνου, το οποίο διαθέτει αυτοφωτιζόμενη κάμερα και επιτρέπει την παρακολούθηση του χειρουργικού πεδίου.

Το λαπαροσκόπιο εισάγεται μέσα από μία τομή ακριβώς πάνω ή κάτω από τον ομφαλό (διαμέτρου συνήθως 1,2 εκατοστού), ενώ τα ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία εισάγονται μέσα από άλλες 3 συνήθως βοηθητικές τομές (διαμέτρου 0.5- 1 εκατοστά).

Η λαπαροσκόπηση στη Γυναικολογία

Στη γυναικολογία, συγκεκριμένα, η λαπαροσκόπηση βρίσκει μεγάλη εφαρμογή και χρησιμοποιείται τόσο διαγνωστικά, όσο και σε θεραπευτικό πλαίσιο.

Διαγνωστικά, χρησιμοποιείται σε πολλές καταστάσεις, όπως:

 • Έλεγχος της βατότητας των σαλπίγγων

 • Ενδομητρίωση

 • Χρόνιο πυελικό άλγος

 • Οξύ κοιλιακό άλγος

 • Εξωμήτρια εγκυμοσύνη

Θεραπευτικά, χρησιμοποιείται για:

 • Αφαίρεση κύστεων ωοθήκης

 • Αφαίρεση σάλπιγγας

 • Θεραπεία εξωμήτριας εγκυμοσύνης

 • Θεραπεία ενδομητρίωσης

 • Λύση συμφύσεων

 • Λύση της συστροφής εξαρτήματος

 • Αφαίρεση ινομυωμάτων

 • Υστερεκτομή

 • Αφαίρεση ωοθηκών

 • Στήριξη πυελικού εδάφους σε περιπτώσεις πρόπτωσης οργάνων

Λαπαροσκόπηση και Υστερεκτομή

Η υστερεκτομή είναι η αφαίρεση της μήτρας με ή χωρίς τις ωοθήκες και μπορεί να πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά. Η νοσηλεία, τις περισσότερες φορές, δεν ξεπερνά τις 48 ώρες και η ανάρρωση είναι πολύ πιο γρήγορη συγκριτικά με την κλασική κοιλιακή υστερεκτομή.

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες συνδυαστικές χειρουργικές τεχνικές όπως η λαπαροσκοπική υφολική υστερεκτομή, η ολική λαπαροσκοπική υστερεκτομή και η «ρομποτική υστερεκτομή».

Οι παραπάνω επεμβάσεις υστερεκτομής είναι δυνατόν να συνοδεύονται ή όχι από αμφοτερόπλευρη σαλπιγγοωοθηκεκτομή.

Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση είναι μία σημαντική διαγνωστική και επεμβατική μέθοδος για τη διερεύνηση και τη θεραπεία διαφόρων παθολογικών καταστάσεων της κοιλότητας της μήτρας. Με την υστεροσκόπηση εισάγεται μία κάμερα στην ενδομήτρια κοιλότητα μέσω του τραχήλου της μήτρας. Με τη χρήση κατάλληλης φωτεινής πηγής έχουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης του εσωτερικού της ενδομήτριας κοιλότητας σε εξωτερική οθόνη.

Με τη μέθοδο αυτή, μπορεί να γίνει διάγνωση πολλών παθολογικών καταστάσεων, όπως ενδομήτριοι πολύποδες, ινομυώματα και συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας. Η υστεροσκόπηση δεν περιορίζεται μόνο στη διάγνωση αυτών των καταστάσεων, αλλά μπορεί να συμβάλει και στην αντιμετώπισή τους άμεσα.

Έτσι, μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό άμεση όραση και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μικρότερο κίνδυνο η αφαίρεση πολυπόδων, ινομυωμάτων, η λήψη βιοψιών από το ενδομήτριο, η διόρθωση - αφαίρεση διαφραγμάτων της κοιλότητας της μήτρας, η θεραπεία αιμορραγιών από τη μήτρα.

Από την άποψη αυτή, η υστεροσκόπηση πλεονεκτεί σημαντικά σε σχέση με "τυφλές" μεθόδους, όπως η κλασική απόξεση της ενδομήτριας κοιλότητας.

Λαπαροσκόπηση-Υστεροσκόπηση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Ο ρόλος της υστεροσκόπησης και της λαπαροσκόπησης για τη διάγνωση και τη θεραπεία της υπογονιμότητας είναι πολύ σημαντικός. Με την υστεροσκόπηση μπορούμε να δούμε την κοιλότητα της μήτρας, δηλαδή τον χώρο που θα υποδεχθεί το έμβρυο και που θα υποστηρίξει την ανάπτυξή του. Με τη λαπαροσκόπηση μπορούμε να ελέγξουμε τα εσωτερικά γεννητικά όργανα της γυναίκας (δηλαδή μήτρα,σάλπιγγες, ωοθήκες).

Υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων που δεν είναι δυνατόν να διαγνωστούν με καμία άλλη μέθοδο, παρά μόνο με την υστεροσκόπηση (π.χ. ήπιες ανωμαλίες της μήτρας) ή τη λαπαροσκόπηση (π.χ. ενδομητρίωση, συμφύσεις).

Λαπαροσκόπηση και εξωσωματική γονιμοποίηση

Και στην εξωσωματική γονιμοποίηση η επεμβατική λαπαροσκόπηση διευκολύνει τη χειρουργική αποκατάσταση διαφόρων προβλημάτων που συνδέονται με υπογονιμότητα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα, αποτελούν η λαπαροσκοπική σαλπιγγεκτομή σε γυναίκες με υδροσάλπιγγες, η εκτομή των εστιών ενδομητρίωσης καθώς και των όποιων συμφύσεων (συμφυσιόλυση) σε γυναίκες που πάσχουν από ενδομητρίωση και η κυστεκτομή σε περιπτώσεις γυναικών που εμφανίζουν ωοθηκικά ενδομητριώματα.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, είναι σαφές ότι η λαπαροσκόπηση συντελεί στην αποκατάσταση πολλές φορές της γονιμότητας του γυναικείου οργανισμού και στην αύξηση της πιθανότητας τεκνοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή τον προγραμματισμό της δικής σας επίσκεψης στον ιατρό, καλέστε μας στο 2106178200