Κρυοσυντήρηση Ωαρίων

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων δεν είναι μια καινούρια διαδικασία. Χρησιμοποιούταν εδώ και αρκετά χρόνια, όμως αρχικά τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ ικανοποιητικά. Για το λογο αυτό, η χρήση της αρχικά περιοριζόταν κατά κύριο λόγο σε γυναίκες που λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, έπρεπε να υποβληθούν επειγόντως σε χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούσαν στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα και επηρέαζαν τη γονιμότητά τους και τη πιθανότητά τους να αποκτήσουν παιδιά.

Πρόσφατα οι καινούριες μέθοδοι κρυοσυντήρησης με τη χρήση της «υαλοποίησης» (vitrification) έχουν φέρει επανάσταση στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής εκτοξεύοντας τα ποσοστά επιτυχίας και τις πιθανότητες επίτευξης εγκυμοσύνης με τη χρήση κατεψυγμένων τόσο εμβρύων όσο και ωαρίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η χρήση της να επεκτείνεται και σε άλλες περιπτώσεις και κυρίως σε γυναίκες που επιθυμούν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους.

Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ζευγαριών που αναγκάζονται να καταφύγουν στην εξωσωματική για να αποκτήσουν παιδί, ο κύριος λόγος υπογονιμότητας είναι η ηλικία της γυναίκας ή η πρώιμη εξάντληση των ωοθηκών γυναικών νεώτερης ηλικίας. Οι πιθανότητες μίας γυναίκας να αποκτήσει παιδί φυσιολογικά μειώνεται σημαντικά μετά την ηλικία των 37 ετών και η μείωση αυτή είναι εντονότερη όσο μεγαλώνει η ηλικία της.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων, επομένως, προβάλλει πλέον όχι μόνο ως μία απλή επιλογή, αλλά ως ένα σοβαρό όπλο στα χέρια πολλών γυναικών που για προσωπικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς, οικονομικους ή άλλους λόγους καθυστερούν και δεν προχωρούν στη δημιουργία της οικογένειάς τους σε νεώτερη ηλικία, καθώς και των γυναικών εκείνων που λόγω κληρονομικών ή άλλων οργανικών καταστάσεων ή άλλων προβλημάτων υγείας βλέπουν τις εφεδρείες των ωοθηκών τους να φθίνουν πολύ γρηγορότερα από το αναμενόμενο για την ηλικία τους και τη γονιμότητά τους να κινδυνεύει.

Με την κατάψυξη ωαρίων όλες αυτές οι γυναίκες μπορούν πλέον να σταματήσουν το βιολογικό ρολόι της γονιμότητας και κυρίως χωρίς άγχος να “παγώσουν” και να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και τις πιθανότητές τους να αποκτήσουν παιδί στην ηλικία που έχουν όταν υποβάλλονται στην κρυοσυντήρηση των ωαρίων τους.