Εμβόλια m-RNA και Γυναικεία Γονιμότητα

Η πανδημία από τον Sars-Cov-19 ανάγκασε την επιστημονική κοινότητα να αναπτύξει m-RNA εμβόλια για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Πολλές χώρες προωθούν εμβολιαστικά προγράμματα προκειμένου να μειωθεί η νοσηρότητα και η θνητότητα από τη λοίμωξη με Covid-19. Αρκετές γυναίκες και πολλές αντιεμβολιαστικές ομάδες εξέφρασαν την ανησυχία τους για το πόσο ασφαλή είναι και κατά πόσο επηρρεάζεται η μελλοντική γονιμότητα μίας γυναίκας από τα εμβόλια αυτά.

Μία πρόσφατη μελέτη από το Ισραήλ, που δημοσιεύτηκε στις 22-12-21 στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό Human Reproduction, επιβεβαιώνει – όπως και προηγούμενες μελέτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ – ότι τα εμβόλια COVID-19 m-RNA δεν επηρρεάζουν τη μελλοντική γονιμότητα της γυναίκας, τουλάχιστον όπως αυτή αξιολογείται και εκφράζεται μέσω της μέτρησης της Αντιμυλλέρειου Ορμόνης (ΑΜΗ). Η ΑΜΗ είναι μία ορμόνη που αντικατοπρίζει τα αποθέματα των ωοθηκών κάθε γυναίκας.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ (μία από τις πρώτες χώρες που πέτυχαν γρήγορο και μαζικό εμβολιασμό) το 2021 σε 129 γυναίκες, οι οποίες θα έπρεπε να μην είχαν νοσήσει στο παρελθόν, να μην είχαν κάνει το εμβόλιο κατά του Sars-Cov-19 και να μην είχαν υποβληθεί σε κάποια θεραπεία γονιμότητας. Οι γυναίκες χωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές ομάδες (μέχρι 30 ετών, 30-35 ετών και άνω των 35 ετών αντίστοιχα). Εγινε λήψη δύο δείγματων ΑΜΗ, το πρώτο πριν την πρώτη δόση του εμβολίου με m-RNA και το δεύτερο τρεις μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Η μελέτη δεν έδειξε σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα της ΑΜΗ πριν και μετά τους εμβολιασμούς και για τις τρεις ηλικιακές ομάδες. Επιπροσθέτως, και οι τρεις ηλικιακές ομάδες ανέπτυξαν ικανοποιητικού αριθμού αντισώματα.

Επομένως, βρέθηκε ότι οι εμβολιασμοί mRNA κατά του SARS-CoV-2 δεν σχετίζονται με μείωση του αποθέματος των ωοθηκών και της γονιμότητας των γυναικών. Είναι σημαντικό βεβαίως τα ευρήματα αυτά να επιβεβαιωθούν με περισσότερες μελέτες και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.