Γονιμοποίηση

Λίγες ώρες μετά τη λήψη των ωαρίων γίνεται η επὠασή τους με τα σπερματοζωάρια μέσα σε ειδικούς επωαστές. Στην Κλασική Εξωσωματική Γονιμοποίηση (Conventional IVF) τα ωάρια τοποθετούνται σε τρύβλια (“δισκάκια”) με ειδικά καλλιεργητικά υλικά και περιβάλλονται από σπερματοζωάρια προκειμένου να γονιμοποιηθούν από αυτά.

Ο έλεγχος για να επιβεβαιωθεί αν έχει πραγματοποιηθεί γονιμοποίηση γίνεται περίπου μετά από 16-18 ώρες, δηλαδή την επόμενη ημέρα μετά την ωοληψία, οπότε ενημερώνεται και το ζευγάρι.

Ο μέσος όρος γονιμοποίησης των ωαρίων είναι συνήθως 70-80%.

Η κλασική γονιμοποίηση εφαρμόζεται συνήθως σε περιπτώσεις που το σπέρμα είναι “καλής ποιότητας”.  Άν υπάρχουν όμως διαταραχές σε διάφορες παραμέτρους του σπέρματος, προτιμούμε να εφαρμόσουμε την τεχνική της Μικρογονιμοποίησης ICSI.

Με αυτή, γίνεται επιλογή των καταλληλότερων σπερματοζωαρίων από τους εμβρυολόγους και ένα από αυτά εισάγεται με τη βοήθεια μικροπιπέττας (“μικρο-ενίεται”) μέσα σε κάθε ωάριο υπό τον έλεγχο μικροσκοπίου.

Ο μέσος όρος γονιμοποίησης με ICSI είναι περίπου70-75%.

Η Μικρογονιμοποίηση ICSI ενδείκνυται σε περιπτώσεις:

  • Μέτριων ή σοβαρών προβλημάτων του σπέρματος ή σπέρματος με μεγάλου βαθμού συγκολλήσεις των σπερματοζωαρίων.
  • Ανεξήγητα χαμηλού ποσοστού γονιμοποίησης ή και αποτυχίας γονιμοποίησης σε προηγούμενες προσπάθειες με τη μέθοδο της κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης.
  • Σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας με μικρό αριθμό ωαρίων που φέρουν συχνά σκληρό περίβλημα.

Σοβαρότερες περιπτώσεις προβλημάτων με το σπέρμα αντιμετωπίζονται σήμερα με πιο εξελιγμένες τεχνικές Μικρογονιμοποίησης IMSI και PICSI.